+ 98 913 211 3417

+ 98 913 609 8236

1395/06/11 12:44:07

سیستم مدیریت محصول آندیا


امروزه با توجه به روند رو به گسترش و پیشرفت صنایع سنگ و دستگاه های صنعتی سرعت تولید نیز افزایش یافته است. محصول آندیا مجموعه ای از خدمات را در راستای کنترل و افزایش کیفیت تولیدات و محصولات در اختیار صنایع سنگ قرار می دهد، امکاناتی چون ثبت و مدیریت انواع سنگ، کوپ (و اسلب) و رزرو و فروش سنگ های تولیدی. مدیریت انبار محصولات، شناسایی و پیگیری محصولات از طریق بارکد خوان. با خدماتی که این سیستم در اختیار صنایع سنگ قرار می دهد، می توان از زمان ورود کوپ به کارخانه و تا زمان خروج اسلب از کارخانه عملیات لازم بر روی سنگ را ثبت و مدیریت نمود. همچنین این سیستم انواع گزارشات متنی و تحلیلی (نموداری) را در اختیار کاربران قرار می دهد. 
این سیستم دارای وبسایت و برنامه های قابل نصب بر روی تلفن های همراه اندروید و ios می باشد.