+ 98 913 211 3417

+ 98 913 609 8236

1395/06/11 12:31:14

اسکنر تصویر برداری از سنگ


سیستم هوشمند تصویر بردار سنگ با هدف کاهش خطا در تولید سنگ و افزایش کیفیت و ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا در قالب یک دستگاه تولید شده است. این دستگاه به طور هوشمند قادر است اسلب های خط ساب را با کیفیت فوق حرفه ای تصویر برداری کند. تنها لازم است که یک صف توسط اپراتور نزدیک خط برای دستگاه تعریف گردد تا دستگاه اسلب ها را یک به یک اسکن و در سیستم ذخیره نماید. این دستگاه قابلیت هایی همچون مشاهده تصاویر اسکن شده، مشاهده ابعاد حقیقی، مفید و پرتی اسلب و همچنین امکان ثبت کوپ، نوع سنگ و ساب را در اختیار اپراتور خط قرار می دهد. در کنار این قابلیت ها ابزار هایی همچون بوک مچینگ و خروجی تصویر بر روی پالت هم از جمله امکانات این دستگاه می باشد. 
این سیستم امکان برقراری ارتباط با سیستم آندیا و ثبت اطلاعات سنگ به همراه تصویر را دارا می باشد.